Quê hương > Tin tức > Tin tức công ty > Sau khi máy kéo phim cảm ứng b.....

Tin tức

Sau khi máy kéo phim cảm ứng bao bì

Máy có thể được thực hiện để các nguyên liệu còn lại một túi, không có tài liệu trên tắt máy bao bì thông minh, tỉnh tỉnh cũng có thể giảm chi phí lao động đến một mức độ nhất định. Cùng với máy in truyền nhiệt, mã vạch có thể đạt được và in ấn các yêu cầu khác, phù hợp hơn cho điều kiện địa phương, hạn chế nhân viên, cho ăn liên tục ngắn của thực phẩm, sản phẩm công nghiệp, nhu cầu thiết yếu hàng ngày, vật tư y tế, chẳng hạn như bao bì.